Møt Kari Solheim

18.04.2018

Kari Solheim startet å spille trompet da hun var 10 år. Den gang måtte vi først gjennomføre et obligatorisk notekurs hvis en ville inn i korpset. Hun forteller at valget av instrument var noe tilfeldig. - Vi kunne ønske oss et instrument. Trompet var det instrumentet flest ville spille og det ville jeg også. Heldigvis fikk jeg det jeg ønsket meg, sier hun.. 

Tekst og fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Jeg ble raskt en ivrig øver, noe som ga resultater. Korpsmiljøet i Tønsberg var meget bra. Vi var mange i samme alder som startet samtidig, seier Kari. Det sosiale og musikalske felleskapet var nok avgjørende for at mange fortsatte å spille i korpset helt til de nådde aldersgrensen.

Da hun var 14 år reiste hun og flere andre på sommerkurs. Disse kursene gav henne den første inspirasjonen til å fortsette med å utvikle seg som korpsmusikant og senere student ved Norges musikkhøgskole. I dag har trompeten blitt et verktøy i undervisningen hennes og et et instrument hun kan uttrykke seg gjennom som musiker.

Kari har flere trompetistforbilder, og forteller at det finnes mange svært dyktige trompetister. Hun trekker fram Håkan Hardenberger, som var den første som ga henne inspirasjon til å fortsette med trompeten.

- Jeg møtte Hardenberger på et sommerkurs da jeg var 14 år. Det var en stor opplevelse å bli kjent med han den gang. Siden har jeg fulgt med på hans fantastiske karriere. Han er en utrolig flott musiker, forteller Kari. 

Kari har flere trompetistforbilder, og forteller at det finnes mange svært dyktige trompetister

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hun viser til at Norge har mange dyktige trompetister, slik som Ole Edvard Antonsen og Tine Thing Helseth. Blant orkestermusikere vil jeg trekke frem bla Jonas Haltia og Brynjar Kolbergsrud som begge spiller i Oslo Filharmonien.

- Musikk betyr mye for meg. Med musikk kan jeg uttrykke følelser og fortelle historier. Det flotte er å samarbeide, spille sammen og på samme tid formidle og skape noe sammen med andre, sier hun. 

- Det sies at musikk er balsam for sjelen. Du er utdannet i skjæringspunktet musikk og helse. Hvordan kan denne kombinasjonen anvendes?

- Jeg utdannet meg til musikk og helsearbeider ved fra Norges musikkhøgskole, mange år etter at jeg hadde avsluttet studiet på trompet. Bakgrunnen var at jeg jobbet som musikkpedagog med barn med sammensatte vansker. Etter noen år ønsket jeg å fordype meg mer i faget, og tok videreutdanning som Musikk - og helsearbeider, forteller Kari, som viser til at det å arbeide med barn og unge med ulike typer utfordringer, er en stor glede for henne.

- Det er da man virkelig ser hvordan musikken kan spille en viktig rolle, sier hun. 

- Det sies at musikk finnes i bilder, arkitektur, poesi og matematikk. Er det riktig, og på hvilken måte?

- Ja det er riktig. I musikk finnes former, linjer, farger, rytme og klang. Dette er elementer vi finner i alle kunstarter, tenker jeg..

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Du har et fag som heter Filosofi som metode i skolen. Hvordan benytter du denne kombinasjonen i møtet ditt med elevene?

- Dette studiet tok jeg på universitet i Oslo for noen år siden, etter å ha blitt inspirert fra examen philosophicum tidligere samme år. Filosofi åpnet opp en ny verden for meg som jeg visste lite om.

Kari forteller at det å bli kjent med filosofer og deres tenkesett syntes hun var spennende og interessant. Studiet "Filosofi som metode i skolen" hadde fokus på den filosofiske samtalen, der man gjerne utgangspunkt i en tekst.

- Jeg synes det er spennende å ta utgangspunkt i musikken, det å lytte og det å sette ord på det man hører. Når jeg lytter til musikk sammen med elevene spør jeg ofte om hvilke opplevelser de sitter igjen med etter å ha lyttet. "Hva hørte du nå?" "Hvilken stemning har musikken og hvordan vil du beskrive det du hørte?" Hvilke tanker gjør du deg når du lyttet? Jeg har hatt mange gode samtaler med elever i møte med det å lytte til musikk, sier hun. 

Kari sitt pedagogiske prosjekt er et syn på at alle elever er unike, og hun vil forsøke å nå dem der de er.

- Jeg forsøker etter beste evne å inspirere elevene mine til å bli glad i å spille og bli glad i musikk. Det viktigste er at de beholder gleden ved å musisere. Jeg hadde selv Arnulf Naur Nilsen som trompetlærer i flere år. Han er en av de jeg har blitt inspirert av, en flott musiker og pedagog, forteller Kari.

Kari mener Follopiloten gjør en forskjell ved at den bidrar til å knytte tette bånd.

- Vi legger til rette for nye måter å samarbeide på. Vi bidrar til å gjøre avstandene mellom NMH og kulturskolene og de videregående skolene mindre. Jeg mener dette vil kunne stimulere både elevene våre og vi som er lærere til videre utvikling, forteller Kari.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Fakta om Kari Solheim

Kari Solheim kommer fra Tønsberg, der hun også gikk på videregående. Etter ett år på Ingesunds Folkhøgskola i Sverige startet hun studier ved Norges musikkhøgskole. Foruten instrumentallinjen på Norges musikkhøgskole, har Kari skaffet seg en musikkutdannelse der hun kombinerer musikk med faget helse, samt filosofi som metode i skolen. Med seg har Kari instrumentalstudier hos Arnulf Naur Nilsen ved Oslo filharmoniske orkester. Hovedinstrumentet er trompet.

I dag er Kari prosjektleder for Follopiloten, fast ansatt som musikkpedagog ved Kulturskolen i Ås og som metodikklærer ved Barratt Due musikkinstitutt. Bak seg har hun arbeidet som musikkpedagog ved en rekke musikkskoler på Østlandet og grunnskoler Hun har også vært tilknyttet Norges Musikkhøgskole som timelærer.

Som frilanser har Kari vikariater i Oslo Sinfonietta, Oslo filharmoniske orkester, Bergen filharmoniske orkester, Stavanger symfoniorkester, Den Norske Opera, Forsvarets stabsmusikkorps, Forsvarets musikk, avdeling Nord-Norge, Forsvarets musikk, avdeling Østlandet og i Marinemusikken.

Samtidsmusikken betyr mye. Hun spilte flere år i samtidsensemblet Affinis Ensemble. Ensemblet deltok ved flere festivaler, bla t Nordnorsk musikkfestuke, Borealis, Ilios og Ultima. Affinis har også vært på Rikskonsertturné i Østfold og Hedmark og utgitt Affinis Suite, Anatomic Notebook, Resphiro og Definitly pling plong.

I 1995 ble Affinis 1. prisvinner i 1. Wettbewerb für Kammermusikensembles i Düsseldorf.